Doen!

Scheiding7-9 jaarDe scheiding is recent (< een jaar)Doen!

Aanmoedigen om hulp te vragen
Moedig het kind aan hulp te vragen en vertel het dat het altijd bij u terecht kan als er iets is.

De ouders van Pien (14) scheidden toen ze tien was, zij heeft een tip:


Ook Sterre (12) heeft een tip voor volwassenen die een Jonge Held in hun omgeving hebben:


Wees neutraal
Geef naar het kind toe geen mening over het gedrag van (een van) de ouders. Ook niet als een van de ouders zich in uw ogen heel slecht gedraagt. Een kind is altijd loyaal en kan nooit kiezen tussen zijn ouders, doet u dat ook niet! Als u partij kiest, raakt u het contact met het kind kwijt.

Troostcadeautje
Geef het kind een troostcadeautje; een knuffeltje, zorgenpoppetje (te koop bij de Wereldwinkel), een kinderstreng of een boekje. Voor boekentips klik hier.

Wijs het kind op www.voorjongehelden.nl
Op deze website staat heel veel informatie, tips en doe-dingen voor scheidingskinderen van 7-9 jaar.

Blijf grenzen stellen
Ga geen dingen door de vingers zien die u anders niet accepteert. Duidelijke grenzen geven een kind veiligheid. Zorg voor liefdevolle begrenzing!

Neutraal reageren op negatief gedrag
Reageer zo neutraal mogelijk op negatief gedrag van het kind. Begrens het gedrag, maar probeer niet boos te worden.

Belevingsgerichte benadering
Benader een kind belevingsgericht en niet oplossingsgericht. Een oplossing voor het verdriet kunt u niet aanreiken. Het gaat niet zozeer om de feiten, het gaat er wel om dat een kind kan vertellen wat hij voelt als hij met iets zit. Dat hij verdrietig is bijvoorbeeld of boos.

Stel open vragen
Als u vraagt hoe het met het kind gaat, stel dan voornamelijk open vragen. Dan wordt het gestimuleerd om zich te uiten en voelt het zich niet in een bepaalde richting geduwd.

Stel zonodig de eisen wat bij
Verlaag de druk zonodig, door de eisen aan het kind iets aan te passen. Niet zonder meer dus, maar wel als het nodig lijkt.

Bespreekbaar maken
Maak het verlies en het verdriet bespreekbaar. Stem daarbij af op het kind, sluit aan bij waar het kind mee komt. Het kind geeft vaak signalen waar u op kunt inhaken. Maar soms is het voor kinderen juist fijn om het er even niet over te hebben als ze op de NSO zijn. Thuis wordt het kind er ook al steeds mee geconfronteerd. Vaak gaat het praten beter al spelend of wandelend. Het kind kan zich vaak ook beter uiten in tekeningen en in spel. Dring niet aan als het kind op dat moment niet wil praten.

De ouders van Daniëlle (13) zijn gescheiden. Zij raadt volwassenen in de directe omgeving van scheidingskinderen aan om het bespreekbaar te maken:

U kunt een kind dat het moeilijk vindt om te praten ook een dagboek of iets vergelijkbaars geven. Hierin kan het kind van alles opschrijven over de scheiding. 

De ouders van Caroline (15) scheidden toen ze tien was. Ze praatte niet graag, maar zij vond het wel fijn om op te schrijven wat haar bezig hield:


Stel open vragen
Als u vraagt hoe het met het kind gaat, stel dan voornamelijk open vragen. Dan wordt het gestimuleerd om zich te uiten en voelt het zich niet in een bepaalde richting geduwd. 

Ontschuldigen
Kinderen voelen zich vaak schuldig over de scheiding van hun ouders. Ze hebben het gevoel dat zij die hadden kunnen voorkomen door iets niet of juist wel te doen. Vertel het kind dat veel kinderen denken dat zij er iets aan kunnen doen dat hun papa en mama gaan scheiden of gescheiden zijn. Vraag of het kind dat ook wel eens denkt. Vertel dan dat kinderen er niks aan kunnen doen als hun papa en mama niet meer van elkaar houden. Zorg wel dat het kind over zijn schuldgevoelens kan praten, wimpel ze niet meteen weg.

Vang signalen op
Let goed op de signalen die ze uitzenden en benoem ze naar hen toe. “Ik zie dat je boos bent, …”. Kinderen voelen zich zo gezien en begrepen. Ze voelen dan dat er rekening met hen wordt gehouden.

Wees discreet
Stel dat de scheiding nog niet algemeen bekend is, ga dan goed om met het ‘geheim’ van de scheiding. Door bijvoorbeeld even een knipoog te geven, weet een kind dat u er ook van weet.

Extra aandacht geven doseren
Geef het kind soms een beetje extra aandacht. Maar ook weer niet te veel, want dan voelt het zich in een uitzonderingspositie geplaatst.

Alert op feestdagen
Houd het kind extra in de gaten op dagen rond Vader- en Moederdag, Sinterklaas, etc. Het kan het soms extra moeilijk hebben op deze dagen.

Wijs ouders op www.oudersvanjongehelden.nl
Hier kunnen zij veel informatie en praktische tips vinden en zonodig per mail advies vragen.

Zorgen delen met ouders
Informeer de ouders goed over het gedrag van het kind en meld extreem gedrag. Wilt u weten wanneer gedragingen van kinderen van deze leeftijd zorgelijk zijn na een scheiding, klik hier. Heeft u een vermoeden dat het kind behoefte heeft aan professionele hulp voor het kind, bespreek dit dan met de ouders.  Als ouders uw zorg delen en begeleiding willen zoeken, kunt u hen wijzen op deze praktijkenzoeker.

Communiceer met beide ouders
Zorg dat brieven en uitnodigingen ook naar de ouder worden gestuurd waar het kind niet grotendeels woont. Als ouders samen het gezag hebben (en dat is meestal zo) dan hebben beide ouders recht op de informatie. Als een van de ouders niet met het gezag belast is, dan vindt verstrekking van informatie plaats als hij of zij daartoe verzoekt.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
7_9_8.jpg

Maak het verlies en het verdriet bespreekbaar. Stem daarbij af op het kind, sluit aan bij waar het kind mee komt.