Wanneer zorgen maken?

Scheiding0-3 jaarWanneer zorgen maken?

Veerkracht
De meeste kinderen kunnen een scheiding wonderbaarlijk goed verwerken. Hun veerkracht is groot. Dat wil overigens niet zeggen dat de pijn weg is, maar wel dat ze een manier hebben gevonden om er goed mee om te gaan. Maar er zijn ook kinderen die er veel moeite mee hebben: ze lopen vast in hun rouwproces. Vaak zijn dat scheidingskinderen die door de omstandigheden van de scheiding tot een risicogroep behoren.

Risicofactoren
Scheidingen met de volgende omstandigheden hebben de meest nadelige gevolgen voor kinderen:

-Ouderlijke conflicten blijven voortduren na de scheiding.
Kinderen die dit meemaken, lopen de meeste schade op, vaak levenslang.

-De ouder waarbij het kind woont, heeft problemen.

-Het kind heeft veel veranderingen doorgemaakt als gevolg van de scheiding, bijvoorbeeld: verhuizing, contactverlies met een deel van de familie of contactverlies met de andere ouder.

-Er is sprake is van sterke financiële achteruitgang.

-Het kind heeft een slechte band met de uitwonende ouder.

Kinderen die tot de risicogroep behoren, hebben een reële kans om ernstige emotionele en psychosociale problemen te ontwikkelen.


Hoe herken ik vastlopende rouw?
Het is niet altijd even gemakkelijk om te herkennen wanneer verliesverwerking stagneert. Als u het volgende herkent, kan er sprake zijn van vastlopende rouw als:

* een kindje lange tijd neerslachtig blijft

* bij voortduring geen zin heeft in dagelijkse activiteiten

* de ontwikkeling van het kindje over een langere periode stagneert

* een kindje langere tijd lichamelijke klachten heeft waar geen lichamelijke oorzaak voor te vinden is

* hij of zij langdurige slaapproblemen en/of nachtmerries heeft

* hij of zij langdurige eetproblemen heeft ontwikkeld na de scheiding

* er sprake is van langdurig (zeer) angstig gedrag

* het kindje opeens heel negatief tegen allerlei dingen aankijkt. Dit kan samen gaan met somberheid en zich terugtrekken. Het is normaal en begrijpelijk dat dat een tijdje duurt. Als het lang duurt, kan het zorgelijk zijn. Het is juist belangrijk dat kinderen doorgaan met de dingen die ze altijd al deden.

* een peuter langdurig opvallend zorgzaam gedrag naar de ouder(s) of broertjes of zusjes laat zien.

* er sprake is van voortdurend beschadigend gedrag naar zichzelf en/of anderen. Of als een kindje bij voortduring dingen stuk maakt.

*Als het kindje alleen maar negatief spreekt over de uitwonende ouder, alles gelooft wat de andere ouder zegt over de uitwonende ouder, terwijl de band met de uitwonende ouder voor de scheiding goed was. Er kan sprake zijn van het zogenaamde ouderverstotingssyndroom.

Deel uw zorg met de ouder(s)
In deze gevallen is het zinvol om uw zorg met de ouder(s) te delen. U kunt hen adviseren een hulpverlener in de omgeving te zoeken.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
4_6_3.jpg
Kinderen die tot de risicogroep behoren, hebben een reële kans om ernstige emotionele en psychosociale problemen te ontwikkelen.