Doen!

Scheiding0-3 jaarDe scheiding is langer dan 1 jaar geledenDoen!

Troostcadeautje
Vaak begint een peuter pas na een jaar (of langer) te beseffen wat de scheiding inhoudt. Met al het verdriet van dien. Als u merkt dat een kind het moeilijk heeft, geef het dan een troostcadeautje: een knuffeltje, zorgenpoppetje (te koop bij de Wereldwinkel) of een boekje.

Bied hulp aan
Moedig het kind aan hulp te vragen en vertel hem/haar dat hij altijd bij u terecht kan als er iets is.

Blijf grenzen stellen
Ga geen dingen door de vingers zien die u anders niet accepteert. Duidelijke grenzen geven een kind veiligheid. Zorg voor liefdevolle begrenzing!

Reageer neutraal op negatief gedrag
Reageer zo neutraal mogelijk op negatief gedrag van het kind. Begrens het gedrag, maar probeer niet boos te worden.

Geef geen mening
Geef naar het kind toe geen mening over het gedrag van (een van) de ouders. Ook niet als een van de ouders zich in uw ogen heel slecht gedraagt. Een kind is altijd loyaal en kan nooit kiezen tussen zijn ouders. Doet u dat ook niet! Als u partij kiest, raakt u het contact met het kind kwijt.

Stel open vragen
Als u vraagt hoe het met het kind gaat, stel dan voornamelijk open vragen. Daardoor stimuleert u het kind om zich te uiten en voelt het zich niet in een bepaalde richting geduwd.

Maak bespreekbaar
Maak het verlies en het verdriet bespreekbaar. Stem daarbij af op de belevingswereld van het kind en sluit aan bij waar het mee komt. Het kind geeft vaak signalen waar u op kunt aanhaken.

Ontschuldig het kind
Jonge kinderen voelen zich, ook met terugwerkende kracht, vaak schuldig over de scheiding van hun ouders. Ze denken dat zij de scheiding hadden kunnen voorkomen door iets niet of juist wel te doen. Vertel het kindje dat veel kinderen denken dat zij iets aan de scheiding van hun ouders hadden kunnen doen. Vraag of het kind dat ook wel eens denkt. Vertel dan dat kinderen er nooit iets aan kunnen doen dat papa en mama niet meer van elkaar houden. Zorg wel dat het kind over zijn schuldgevoelens kan praten en wimpel ze niet meteen weg.

Vang signalen op
Let goed op de signalen die het kind uitzendt en benoem ze naar hem/haar toe. “Ik zie dat je boos bent, dus…” Een kind voelt zich zo gezien en begrepen. Het voelt dan dat er rekening met hem wordt gehouden.

Deel zorgen met ouders
Praat er met ouders over als u dingen bemerkt bij het kindje waarover u zich zorgen maakt. Ouders weten niet hoe kinderen zich buiten hun gezichtsveld gedragen en het is belangrijk voor hen dat u ze hen daarover informeert, zonder te oordelen. Wilt u weten wanneer gedragingen van peuters zorgelijk zijn na een scheiding, klik hier.

Wees alert op feestdagen
Houd het kind extra in de gaten op dagen als Vader- en Moederdag, Sinterklaas, etc. Het kan het soms extra moeilijk hebben rond deze dagen.

Wijs ouders op www.oudersvanjongehelden.nl
Hier kunnen zij veel informatie en praktische tips vinden en zo nodig per mail op maat advies vragen.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
4_6_5.jpg

Maak het verlies en het verdriet bespreekbaar. Stem daarbij af op de belevingswereld van het kind en sluit aan bij waar het mee komt.