Veelgestelde vragen

Overlijden van een dierbare7-9 jaarOverlijden gezinslid is gevolg van zelfdodingVeelgestelde vragen

In mijn goep zit een jongen waarvan de moeder zelfmoord heeft gepleegd. Bijna iedereen weet dat, behalve de jongen uit mijn groep. Hij is 9. Ik vind het heel pijnlijk voor hem en eigenlijk vind ik dat zij recht heeft op de waarheid. Is dat ook zo?

Het is voor kinderen uiterst pijnlijk om via via te horen te krijgen dat hun moeder suïcide heeft gepleegd als zij daar zelf nog niet van op de hoogte zijn. Ten eerste bestaat er het risico dat zij een verhaal te horen krijgt dat niet volledig klopt, ten tweede is het een enorme schok om er achter te komen dat het overlijden van haar moeder een gevolg is van zelfdoding. Het is raadzaam om uw zorgen te bespreken met vader. Van belang is dat hij zorgt dat zijn zoon vertrouwen in hem blijft houden en hem serieus neemt als kind van zijn moeder. Hij heeft meer recht om de ware toedracht te weten dan andere kinderen. Nu heeft de vader kans om, desgewenst met hulp van anderen, de juiste woorden te vinden. Als kinderen het op straat horen dan zijn de bewoordingen vaak niet subtiel.


Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
7_9_4.jpg

Heeft u ook een vraag over een kind dat met zelfdoding te maken kreeg?
Stel uw vraag dan hier.