Doen!

Overlijden van een dierbare4-6 jaarEen kindje is < een jaar overledenDoen!

Kapstok laten hangen
Laat gedurende het schooljaar waarin het kind overleed, de kapstok (met naam) zoals hij was.

Contact met ouders overleden leerling
Draag zorg voor een goed contact met de ouders. Voor de ouders waarvan het kind is overleden, is contact met de bso vaak erg belangrijk. Nodig hen uit voor activiteiten. Ze kunnen zelf bepalen of ze willen komen. Het feit dat er aan hen gedacht wordt, helpt ouders vaak heel erg.
U kunt bijvoorbeeld:
-een foto van de herinneringsplek in de groep opsturen.
-Op de verjaardag van hun overleden kind met de hele klas een kaart maken en deze naar de ouders opsturen. Zo laat u hen zien dat de kinderen en u hun kind niet vergeten zijn!

Herinnerplek laten staan in de groep
Laat gedurende het schooljaar waarin het kind overleed de herinneringsplek in tact. Geef kinderen steeds de gelegenheid er iets bij te zetten.

Regelmatig even (kort) stil staan bij het gemis
Dit kan van tevroren gepland zijn. U kunt echter ook inspringen op signalen uit de groep. Het hoeven geen ellenlange kringgesprekken te zijn. Het voorlezen van een boekje kan ook een goeie aanleiding zijn om met de kinderen over het verlies van hun groepsgenootje te praten. Voor Boekentips klik hier.

Verjaardag
Hou goed in de gaten wanneer de verjaardag van het overleden kind is. Het is voor kinderen fijn om hier aandacht aan te geven. Bijvoorbeeld door op deze dag een tekening te maken voor hun overleden groepsgenootje. Misschien willen de kinderen wel de stoel versieren van hem of haar. Of héél hard 'er is er een jarig' te zingen.... U kunt eventueel ook zorgen voor een kleine tractatie voor de kinderen. De beste vriendjes/vriendinnetjes van de overledene kunnen dan uitdelen.

Sterfdag
Als de datum van de sterfdag nadert, denk dan vast na over een manier om de overleden groepsgenoot op deze dag te herdenken. Enkele ideeën:
Ballonnen oplaten
Op of rond deze dag kunnen de kinderen een boodschap of een herinnering op een klein papiertje 'schrijven' tekenen voor hun overleden klasgenoot. De boodschappen kunnen aan een grote heliumballon gemaakt worden en met de hele groep worden opgelaten.
Schilderij maken
Een andere mogelijkheid is om met de hele groep een groot schilderij te maken. Dit schilderij kan in de groep gehangen worden of aan de ouders van het overleden kind worden aangeboden.

Alert op rouwreacties
Vaak duurt het een tijd(je) voordat kinderen een ingrijpend verlies gaan verwerken. Er is heel lang niets aan ze te merken en ineens worden ze 'anders'. Ze denken anders, voelen zich anders of gedragen zich anders. Zie ook Belangrijk om te weten.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
4_6_4.jpg

Sta regelmatig even (kort) stil bij het gemis met bijvoorbeeld een boek. Zie ook Boekentips.