Het vertellen van het nieuws

Overlijden van een dierbare13-18 jaarEen tiener is net overledenHet vertellen van het nieuws

De boodschap brengen in de groep(en) van het overleden kind
Het is belangrijk om het brengen van de boodschap goed voor te bereiden. Het zal jongeren altijd bijblijven hoe en wanneer zij dit ingrijpende nieuws hoorden.

Hoe vertel ik het
Er is een aantal belangrijke punten om rekening mee te houden:

* Het is het beste als de boodschap gebracht kan worden door twee personen. Zij kunnen het van elkaar overnemen als dat nodig is. Na het vertellen van de boodschap, kunnen ze beiden een deel van de tieners opvangen. Idealiter zijn dat de vaste leiders of leidsters.

* Vertel kort, maar eerlijk hoe hun groepsgenoot is gestorven, zonder nare details te vertellen.

* Geef ruimte voor emoties.

* Laat de jongeren zoveel mogelijk hun vragen stellen. Als u het antwoord niet weet, kunt u dat gerust zeggen.

* Onderdruk uw eventuele eigen emoties niet. U mag best even huilen. Veel tieners ervaren het als steun als iemand laat zien dat hij of zij ook verdrietig is.

* Na het vertellen kan het zijn dat de tieners behoefte hebben om iets te maken of te schrijven voor het kind dat is overleden, of voor de familie. Niet alle tieners zullen daar behoefte aan hebben. Geef de tieners de ruimte om te doen wat ze op dat moment willen. Spreek wel een tijd af waarop de tieners weer in de groep terugkomen. 

* Denk ook aan groepsgenoten die die dag afwezig zijn. Neem zo snel mogelijk contact op met de ouders en bespreek of de jongere misschien toch even naar de bso kan komen.

*Als er tieners zijn die per se naar huis willen, bel dan de ouder(s) op. Vertel hen wat de situatie is en vraag of zij hun kind kunnen ophalen.

Alert
Wees erop bedacht dat tieners die al eerder een verlieservaring hebben meegemaakt, extra emotioneel kunnen reageren.

Zorg voor uw collega's en voor uzelf
Dit is een heftige tijd. Wees er voor elkaar. Maar waak ervoor dat u zich niet verliest in regelzaken en het opvangen van anderen. Zoek zelf ook een uitlaatklep en praat over uw gevoelens.

De boodschap brengen in de andere groepen

* Laat zo mogelijk de eigen leiding het nieuws brengen in de andere groepen.

* Vertel kort, maar eerlijk hoe de tiener is gestorven, zonder nare details te vertellen.

* Geef ruimte voor emoties. Wees ook hier weer alert op tieners die al eerder een ingrijpend verlies meemaakten. Zij kunnen het extra moeilijk hebben.

* Laat de tieners zoveel mogelijk hun vragen stellen. Als u het antwoord niet weet, kunt u dat gerust zeggen.

* Onderdruk uw eventuele eigen emoties niet. U mag best even huilen. Veel jongeren ervaren het als steun als iemand laat zien dat hij of zij ook verdrietig is.

* Na het vertellen kan het zijn dat de tieners behoefte hebben om iets te maken/schrijven voor het kind dat is overleden, of voor de familie. Niet alle tieners zullen daar behoefte aan hebben. 

* Als het een groep betreft van een broer(tje) of zus(je) van het overleden kind, maak dan gezamenlijk een troostcadeautje voor de groepsgenoot die zijn broer of zus moet missen.

* Denk ook aan tieners die die dag niet aanwezig zijn. Stel hen (via de ouders) zo snel mogelijk op de hoogte.

Informeer en betrek de ouders van de groepsgenoten zo snel mogelijk
Het is het beste om de ouders van groepsgenoten van de overledene te bellen. Zij kunnen dan uit de eerste hand horen wat er is gebeurd. Ook kunt u ze direct uitnodigen voor een ingelaste ouderavond. Het is belangrijk dat ouders zo mogelijk hun kind ophalen van de bso.

Informeer ouders van kinderen uit andere groepen
Breng ouders van kinderen uit andere groepen op de hoogte via een digitale nieuwsbrief én met een brief die de tieners meekrijgen. Geef hierin informatie over:

* Wat er is gebeurd
* Eventuele organisatorische aanpassingen
* Contactpersonen binnen de organisatie
* Rouwbezoek en aanwezigheid bij de uitvaart
* Een eventuele afscheidsdienst op de bso
* Nazorg voor de kinderen
* De tijd en plaats van een ingelaste ouderavond (liefst diezelfde avond)

Beantwoord vragen van ouders
Zorg dat er iemand aanwezig om korte vragen van ouders te beantwoorden. Diegene kan de ouders ook wijzen op de ingelaste ouderavond.

Ouderavond
Organiseer het liefst op dezelfde avond twee informatiebijeenkomsten:

* Een informatiebijeenkomst voor de ouders van groepsgenoten van de overledene (liefst in de ruimte van de groep van de overledene)

* Een informatiebijeenkomst voor alle andere ouders.

Doel van deze bijeenkomsten is ouders te informeren over wat er is gebeurd, hoe de organisatie hiermee om gaat en over wat er gaat gebeuren in de periode erna.
U kunt de hulp van een deskundige inroepen bij de voorbereiding van de avond. Bijvoorbeeld iemand van de GGD. Deze persoon kan ook op de avond zelf aanwezig zijn om bijvoorbeeld vragen van ouders te beantwoorden.Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
13_18_2.jpg

Denk ook aan tieners die die dag niet aanwezig zijn. Stel hen (via de ouders) zo snel mogelijk op de hoogte.