Doen!

Overlijden van een dierbare13-18 jaarEen tiener is < een jaar overledenDoen!

Contact met ouders overleden tiener
Draag zorg voor een goed contact met de ouders. Nodig hen uit voor activiteiten. Ze kunnen zelf bepalen of ze willen komen. Het feit dat er aan hen gedacht wordt, helpt ouders vaak heel erg.
U kunt bijvoorbeeld:
-een foto van de herinneringsplek opsturen.
-Op de verjaardag van hun overleden kind met de groep een kaart maken en deze naar de ouders opsturen. Zo laat u hen zien dat de groepsgenoten en u hun kind niet vergeten zijn!

Herinnerplek in tact laten
Laat gedurende het schooljaar waarin de tiener overleed de herinneringsplek in tact. Geef groepsgenoten steeds de gelegenheid er iets bij te zetten.

Regelmatig even (kort) stil staan bij het gemis van de leerling
Dit kan van tevroren gepland zijn. U kunt echter ook inspringen op signalen uit de groep. Het hoeven geen ellenlange gesprekken te zijn.

Sterfdag
Als de datum van de sterfdag nadert, denk dan vast na over een manier om de overleden tiener op deze dag te herdenken. Enkele ideeën:
Graf bezoeken
U kunt bijvoorbeeld rond deze dag met alle leerlingen die dat willen een bezoek te brengen aan de begraafplaats. Als de jongere niet is begraven kan het ook een plek zijn waar hij of zij tijdens het leven graag kwam. Hier kan dan een klein ritueel plaatsvinden. Bijvoorbeeld het om de beurt neerleggen van bloem. Doe zoiets altijd in overleg met de ouders en de jongeren zelf. Laat jongeren de keuze of ze mee willen.
Overleg ook altijd met de ouders van de overleden leerling. Misschien vinden zij het prettig om erbij te zijn.
Schilderij maken
Een andere mogelijkheid is om met de hele groep een groot schilderij te maken. Dit schilderij kan ergens in het gebouw gehangen worden of aan de ouders van de overleden tiener worden aangeboden.

Alert op rouwreacties
Vaak duurt het een tijd(je) voordat jongeren een ingrijpend verlies gaan verwerken. Er is heel lang niets aan ze te merken en ineens worden ze 'anders'. Ze denken anders, voelen zich anders of gedragen zich anders. Zie ook: Belangrijk om te weten.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
13_18_2.jpg

Vaak duurt het een tijd(je) voordat jongeren een ingrijpend verlies gaan verwerken.