Doen!

Overlijden van een dierbare10-12 jaarOverlijden gezinslid van een kind is aanstaandeDoen!

Troostcadeautje geven
Geef het kind een troostcadeautje: bijvoorbeeld een knuffeltje, een zorgenpoppetje of een boekje. Voor boekentips klik hier.

Zorg het kind plezier maakt
Het is belangrijk dat kinderen naast het hebben van verdriet ook nog plezier kunnen maken. In een gezin waarin iemand komt te overlijden is vaak veel stress en weinig ruimte voor het kind om gewoon kind te zijn. De bso is voor kinderen dan vaak een fijne plek.

Kinderen moeten kunnen bellen en haar huis kunnen
Kinderen die een ernstig zieke broer of zus of ouder hebben, moeten naar huis kunnen bellen wanneer zij dat willen. Ook moet het mogelijk zijn dat ze eerder opgehaald worden, als ze daar behoefte aan hebben.

Extra liefde en aandacht
Doordat thuis alles anders is, is extra liefde en aandacht van een vertrouwd persoon heel belangrijk. Overdrijf het echter niet, dan voelt het kind zich een uitzondering.

Regelmatig contact met ouder(s)
Zorg dat u op de hoogte bent van de situatie bij het kind thuis. Hou regelmatig contact met het gezin. Dat kan telefonisch maar ook via de mail. Overleg met de ouder(s) wat voor hen prettig is.
Zij kunnen u vertellen hoe het thuis gaat, u kunt hen vertellen hoe het op de bso gaat.

Ouders wijzen op www.oudersvanjongehelden.nl
Op deze adviessite zijn specifieke informatie en tips te vinden voor ouders van kinderen die een gezinslid gaan verliezen.

Bespreekbaar maken 1 op 1
Maak het aanstaande verlies en het verdriet bespreekbaar. Stem daarbij wel af op de belevingswereld van het kind en sluit aan bij waar het kind mee komt. Hij of zij geeft vaak signalen waar u op kunt aanhaken. Maar soms is het voor kinderen juist fijn om het er even niet over te hebben als ze ergens anders zijn. Thuis wordt het kind er ook al steeds mee geconfronteerd. Vraag eventueel ook naar hoe het kind het verdriet van de ouders ervaart. Hevig verdriet van hun ouders meemaken kan namelijk heel beangstigend zijn voor kinderen. Leg het kind uit dat het weer over zal gaan. Vaak gaat dit beter al spelend of wandelend. Dring niet aan als het kind op dat moment niet wil praten.

Bespreekbaar maken in de groep
Bij zoiets ingrijpends als het naderend overlijden van een gezinslid van een kind, kan het voor een kind prettig zijn als de groep op de hoogte worden gesteld. Die dit alleen als het kind het echt wil.  Overleg goed met ouders en leerling hoe het wordt verteld en wat er wordt verteld.
Gebruik bijvoorbeeld een (voorlees)boekje om het thema bespreekbaar te maken. Voor Boekentips klik hier.
Laat ouders van de groepsgenoten van tevoren weten wat er besproken gaat worden en wanneer het besproken gaat worden.

Ontschuldigen
Kinderen voelen zich vaak schuldig over de naderende dood van hun ouder of broertje of zusje. Ze denken dat zij de dodelijke ziekte hadden kunnen voorkomen door iets niet of juist wel te doen. Vertel het kind dat veel kinderen denken dat zij er iets aan kunnen doen dat iemand heel erg ziek is. Vraag of het kind dat ook wel eens denkt. Vertel dan dat kinderen er nooit iets aan kunnen doen als iemand die belangrijk voor ze is, heel erg ziek is. Daar kan niemand wat aan doen. Zorg wel dat het kind over zijn schuldgevoelens kan praten, wimpel ze niet meteen weg.

Vertel hetzelfde als ouders
Bijvoorbeeld over het aanstaande overlijden. Over de dood en over wat er na de dood is.
Kinderen kunnen heel directe vragen stellen. Het is belangrijk voor ze dat ze een eerlijk antwoord krijgen. Het is ook belangrijk dat ze een zo consistent mogelijk antwoord krijgen. Van hun ouders en andere voor hen belangrijke personen. Overleg dus tijdig met ouders over wat zij vertellen en sluit daarop aan.

Regels en grenzen handhaven
Kinderen hebben behoefte aan grenzen en duidelijke regels. Een kind dat te maken heeft met de naderende dood van een gezinslid, heeft zo mogelijk nog meer behoefte hieraan. Word niet boos als een kind regels overtreedt, maar leg uit dat in de groep die regels gelden.

Zorgen?
Als u de indruk heeft dat het niet goed gaat met een kind en denkt dat begeleiding van een professional bij het verwerkingsproces zinvol kan zijn, aarzel dan niet om uw zorg met ouders te delen. Ouders zien vaak niet hoe hun kind zich buitenshuis gedraagt en zijn blij met uw informatie - zolang deze zonder oordeel is. Als ouders uw zorg delen en begeleiding willen zoeken, kunt u hen wijzen op deze praktijkenzoeker.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
10_12_5.jpg

Maak het verdriet bespreekbaar en beantwoord vragen, steeds opnieuw.