Belangrijk om te weten/tips

Overlijden van een dierbare0-3 jaarOverlijden gezinslid is gevolg van zelfdodingBelangrijk om te weten/tips

De tips die vermeld staan onder de andere menu-items gelden ook als er sprake is van zelfdoding. Bij zelfdoding komen echter vaak ook nog andere zaken kijken.

De waarheid vertellen over de doodsoorzaak?
Meestal is het goed als ook hele jonge kinderen de waarheid kennen over de doodsoorzaak. Hoe verschrikkelijk deze ook is. Vermoedens hebben en alleen worstelen met vragen, is voor een kind nog veel erger dan de waarheid. Een hulpmiddel voor de ouder(s) kan het boek ‘Weg van mij’ zijn over kinderen die iemand door zelfdoding verliezen. Dat kan helpen om de woorden te vinden.
Als belangrijke persoon in de omgeving van de Jonge Held, is het belangrijk dat u aansluit bij wat de ouder(s) hebben verteld over de doodsoorzaak. Ook voor u is het lezen van “Weg van mij’ aan te raden. Ook het boekje 'Waarom doet iemand dat?' kan erg behulpzaam zijn voor ouders en voor u als belangrijke persoon in de directe omgeving.

Waarom?
Ook jonge kinderen vragen zich bij zelfdoding vaak af waarom iemand dat heeft gedaan. Het kind vraagt zich bijvoorbeeld af of hij of zij niet lief genoeg is geweest. Kinderen lopen met veel vragen rond. U hoeft en kunt niet op alle vragen antwoord te geven. U kunt het kind vragen wat het zelf denkt of hoopt. Laat het kind de waarom-vraag keer op keer stellen, ook als er geen antwoord op is. Of u zegt: "Ja, wat zouden we dat graag willen weten, he? Konden we het nog maar vragen."

Schuldig
Kinderen voelen zich in de steek gelaten en kunnen heel boos worden. Of ze voelen zich schuldig aan de dood van hun ouder of broer of zus. Deze gevoelens horen bij het rouwproces. U hoeft de gevoelens niet weg te nemen. Accepteer dat deze gevoelens er zijn en geef er de ruimte aan.

Oordelen
Het is onvermijdelijk dat mensen in de omgeving van het kind een mening hebben over zelfdoding. Hoewel deze mening niet altijd wordt uitgesproken, voelt een jong kind vaak toch dat anderen heel heel slecht vinden dat zijn vader of moeder, broer of zus suïcide heeft gepleegd. Kinderen zijn ontzettend loyaal en zullen er alles aan doen om de overledene in ere te houden.
Oordeel nooit over de suïcide, daar heeft het kind geen baat bij. Het kind heeft wel baat bij ondersteuning.

Zorgen?
Als u de indruk heeft dat het niet goed gaat met een kind en denkt dat begeleiding van een professional bij het verwerkingsproces zinvol kan zijn, aarzel dan niet om uw zorg met ouders te delen. Ouders zien vaak niet hoe hun kind zich buitenshuis gedraagt en zijn blij met uw informatie - zolang deze zonder oordeel is. Als ouders uw zorg delen en begeleiding willen zoeken, kunt u hen wijzen op deze praktijkenzoeker.
Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
4_6_2.jpg

Ook jonge kinderen vragen zich bij zelfdoding vaak af waarom iemand dat heeft gedaan. Geef peuters op vragen eerlijke en duidelijke antwoorden in simpele taal. Vraag ook wat zij denken, veel kinderen hebben zelf al antwoorden bedacht.