Het vertellen van het nieuws

Overlijden van een dierbare0-3 jaarEen kindje is net overledenHet vertellen van het nieuws

De boodschap brengen in de groep(en) van het overleden kind
Het is belangrijk om het brengen van de boodschap goed voor te bereiden.

Hoe vertel ik het
Er is een aantal belangrijke punten om rekening mee te houden:

* Het is het beste als de boodschap gebracht kan worden door twee personen. Zij kunnen het van elkaar overnemen als dat nodig is. Na het vertellen van de boodschap, kunnen ze beiden een deel van de kinderen opvangen. Idealiter zijn dat de vaste leiders of leidsters.

* Vertel kort, maar eerlijk hoe het kind is gestorven, zonder nare details te vertellen.

* Geef ruimte voor emoties. De kans is groot dat peuters weinig emotie tonen, zij kunnen immers totaal niet begrijpen en overzien wat het betekent.

* Laat kindjes die vragen hebben hun vragen stellen. Als u het antwoord niet weet, kunt u dat gerust zeggen.

* Onderdruk uw eventuele eigen emoties niet. U mag best even huilen. Het is wel belangrijk dat u uw verdriet beheerst, anders kunnen kinderen er bang van worden.

* Na het vertellen kan het zijn dat peuters het fijn vinden hebben om iets te maken voor het kind dat is overleden, of voor de familie. Niet alle kinderen zullen daar behoefte aan hebben.

* Denk ook aan kinderen die die dag afwezig zijn. Neem zo snel mogelijk contact op met de ouders.

*Als er kinderen zijn die per se naar huis willen, bel dan de ouder(s) op. Vertel hen wat de situatie is en vraag of zij hun kind kunnen ophalen.

Alert
Wees erop bedacht dat kinderen die al eerder een verlieservaring hebben meegemaakt, extra emotioneel kunnen reageren.

Zorg voor uw collega's en voor uzelf
Dit is een heftige tijd. Wees er voor elkaar. Maar waak ervoor dat u zich niet verliest in regelzaken en het opvangen van anderen. Zoek zelf ook een uitlaatklep en praat over uw gevoelens.

De boodschap brengen in de andere groepen
* Laat zo mogelijk de eigen leiding het nieuws brengen in de andere groepen.

* Vertel kort, maar eerlijk hoe het kind is gestorven, zonder nare details te vertellen.

* Geef ruimte voor emoties. Wees ook hier weer alert op kinderen die al eerder een ingrijpend verlies meemaakten. Zij kunnen het extra moeilijk hebben.

* Laat de kinderen zoveel mogelijk hun vragen stellen. Als u het antwoord niet weet, kunt u dat gerust zeggen.

* Onderdruk uw eventuele eigen emoties niet. U mag best even huilen. Veel kinderen ervaren het als steun als iemand laat zien dat hij of zij ook verdrietig is. Het is wel belangrijk dat u uw verdriet beheerst, anders kunnen kinderen er bang van worden.

* Als het een groep betreft van een broertje of zusje van het overleden kindje, maak dan gezamenlijk een troostcadeautje voor de groepsgenoot die zijn broertje of zusje moet missen.

* Denk ook aan kinderen die die dag niet aanwezig zijn. Stel de ouders zo snel mogelijk op de hoogte.

Informeer en betrek de ouders van de groepsgenoten zo snel mogelijk
Het is het beste om de ouders van groepsgenootjes van de overledene te bellen. Zij kunnen dan uit de eerste hand horen wat er is gebeurd. Ook kunt u ze direct uitnodigen voor een ingelaste ouderavond.

Informeer ouders van kinderen uit andere groepen
Breng ouders van kinderen uit andere groepen op de hoogte via een digitale nieuwsbrief én met een brief die de kinderen meekrijgen. Geef hierin informatie over:

* Wat er is gebeurd
* Eventuele organisatorische aanpassingen
* Contactpersonen binnen de organisatie
* Rouwbezoek en aanwezigheid bij de uitvaart
* Een eventuele afscheidsdienst
* Nazorg voor de kinderen
* De tijd en plaats van een ingelaste ouderavond (liefst diezelfde avond)

Beantwoord vragen van ouders
Zorg dat er iemand aanwezig om korte vragen van ouders te beantwoorden. Diegene kan de ouders ook wijzen op de ingelaste ouderavond.

Ouderavond
Organiseer het liefst op dezelfde avond twee ouderbijeenkomsten:

* Een ouderbijeenkomst voor de ouders van groepsgenootjes van de overledene (liefst in de ruimte van de groep van het overleden kindje)

* Een ouderbijeenkomst voor alle andere ouders.

Doel van deze avonden is ouders te informeren over wat er is gebeurd, hoe de organisatie hiermee om gaat en over wat er gaat gebeuren in de periode erna.
U kunt de hulp van een deskundige inroepen bij de voorbereiding van de avond. Bijvoorbeeld iemand van de GGD. Deze persoon kan ook op de avond zelf aanwezig zijn om bijvoorbeeld vragen van ouders te beantwoorden.Praktijken voor Jonge Helden


Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vind ons leuk op Facebook!
4_6_4.jpg

Organiseer het liefst op dezelfde avond ouderbijeenkomsten.